Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hidrocacbon, nhiên liệu

Hòa tan canxicacbua (CaC2) vào trong nước ta thu được khí axetilen (C2H2) theo phương trình sau:  CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2

Lượng khí C2H2 thu được khi hòa tan  10 gam caxicacbua với hiệu suất phản ứng 80% là:

Câu 208548: Hòa tan canxicacbua (CaC2) vào trong nước ta thu được khí axetilen (C2H2) theo phương trình sau:  CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2


Lượng khí C2H2 thu được khi hòa tan  10 gam caxicacbua với hiệu suất phản ứng 80% là:

A. 1,4 lít   

B. 2,8 lít  

C.  3,5 lít                                  

D. 3,6 lít

Câu hỏi : 208548

Phương pháp giải:

Đổi số mol của CaC2 = mCaC2 : MCaC2 = ?


                   CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2


Lượng C2H2 tính theo phương trình chính là lượng lí thuyết


Vì %H = 80% => Lượng C2H2 thực tế thu được = \(\frac{{{C_2}{H_2}\,li\,thuyet}}{{100\% }}.\% H\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số mol của CaC2 = 10:( 40+ 12×2)=0,15625(mol)

  CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

  Theo ptpư:

  Vì H= 80% nên số mol C2H2 thực tế thu được =\(\frac{{0,15625}}{{100\% }}.80\%  = 0,125(mol)\)

  => VC2H2=0,125. 22,4=2, 8(lít)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com