Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

I’d never had a serious.............. problem, thank goodness!

Choose the best answer to complete each of the following question.

Câu 208656: I’d never had a serious.............. problem, thank goodness!

A. medical

B. medicine

C. medicate

D. medicated

Câu hỏi : 208656
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kiến thức: medicine problem: vấn đề về thuốc

  Tạm dịch: ôi chưa bao giờ có một vấn đề nghiêm trọng với thuốc, cảm ơn Chúa!

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com