Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

It is a room at your school where there are books, newspapers, etc. for you to read, study, or borrow. You can read books or study there. It is a.............

What are these things? Choose the correct answer.

Câu 209412: It is a room at your school where there are books, newspapers, etc. for you to read, study, or borrow. You can read books or study there. It is a.............

A. classroom  

B. library       

C. lab      

D. hall

Câu hỏi : 209412
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  classroom: phòng học

  library: thư viện

  lab: phòng thí nghiệm

  hall: sảnh, phòng họp lớn

  => đáp án B

  Tạm dịch: Đó là một phòng ở trường của bạn, nơi có sách, báo, vv cho bạn đọc, nghiên cứu, hoặc mượn. Bạn có thể đọc sách hoặc học ở đó. Đó là một thư viện.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com