Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;3) và B(-1;2;5). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

Câu 211496: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;-2;3) và B(-1;2;5). Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB.

A. I(-2;2;1)

B. I(1;0;4)

C. I(2;0;8)        

D. A.   I(2;-2;-1)

Câu hỏi : 211496
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Áp dụng công thức 

  \(\left\{ {\matrix{{} \hfill & {{x_I} = {{{x_A} + {x_B}} \over 2}} \hfill  \cr{} \hfill & {{y_I} = {{{y_A} + {y_B}} \over 2}} \hfill  \cr{} \hfill & {{z_I} = {{{z_A} + {z_B}} \over 2}} \hfill  \cr} } \right.\)

  Ta có I(1;0;4)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com