`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABC  biết A(2;4;-3)  và trọng tâm G  của tam giác có toạ độ là  G(2;1;0). Khi đó \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \). có tọa độ là

Câu 211529: Cho tam giác ABC  biết A(2;4;-3)  và trọng tâm G  của tam giác có toạ độ là  G(2;1;0). Khi đó \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \). có tọa độ là

A. (0;-9;9)        

B. (0;-4;4)        

C. (0;4;-4)        

D.    (0;9;-9)

Câu hỏi : 211529
 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi M là trung điểm của BC.Ta có \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 2\overrightarrow {AM} \) Do tính chất trọng tâm có \(\overrightarrow {AM}  = {3 \over 2}\overrightarrow {AG} \)

  Suy ra \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = 3\overrightarrow {AG} \) 

  Mà \(\overrightarrow {AG}  = \left( {2 - 2;1 - 4;0 - ( - 3)} \right) = \left( {0; - 3;3} \right)\) . Suy ra \(3\overrightarrow {AG}  = (0; - 9;9)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com