Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC với điểm A(-1;-2;3), B(0;3;1) và C(4;2;2). Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC. Độ dài đường trung bình MN bằng:

Câu 211533: Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC với điểm A(-1;-2;3), B(0;3;1) và C(4;2;2). Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC. Độ dài đường trung bình MN bằng:

A. \({{21} \over 4}\)

B. \({{9} \over 2}\)

C. \({{2\sqrt 2 } \over 2}\)

D. \({{3\sqrt 2 } \over 2}\)

Câu hỏi : 211533
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có: \(\overrightarrow {BC}  = (4; - 1;1)\) . Suy ra \(BC = 3\sqrt 2 \) 

  Theo tính chất đường trung bình có 

  \(MN = {1 \over 2}BC = {{3\sqrt 2 } \over 2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com