Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

Câu 212761: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. \(2\)

B. \(6\)

C. \(8\)

D. \(4\)

Câu hỏi : 212761

Phương pháp giải:

Phương pháp giải. Lấy \(G,H,I,J\) lần lượt là trung điểm \(AB,\,BC,\,CD,\,DA.\) Sử dụng giả thiết để chứng minh Hình chóp \(S.ABCD$\) có các mặt đối xứng là \(\left( {SAC} \right),\,\left( {SBD} \right),\,\left( {SGI} \right),\,\left( {SHJ} \right).\)


 

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lời giải chi tiết.

   

  Giả sử \(S.ABCD\) là hình chóp tứ giác đều. Khi đó  đáy \(ABCD\) là hình vuông. Ta có hình chiếu của đỉnh \(S\) trùng với tâm của đáy \(ABCD\)

  Hình chóp \(S.ABCD\) có các mặt đối xứng là \(\left( {SAC} \right),\,\left( {SBD} \right),\,\left( {SGI} \right),\,\left( {SHJ} \right)\) trong đó \(G,H,I,J\) lần lượt là trung điểm \(AB,\,BC,\,CD,\,DA.\)

  Chọn đáp án D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com