Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tất cả cá giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} + m{x^2} - mx - m\) đồng biến trên \(R\), giá trị nhỏ nhất của \(m\) là:

Câu 223046: Trong tất cả cá giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} + m{x^2} - mx - m\) đồng biến trên \(R\), giá trị nhỏ nhất của \(m\) là:

A. \( - 4\)

B. \( - 1\)

C.  \(0\)

D.  \(1\)

Câu hỏi : 223046

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = f\left( x \right)\) đồng biến trên \(R\) nếu \(f'\left( x \right) \ge 0,\forall x \in R\)

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(y' = {x^2} + 2m{\rm{x}} - m\)

  Hàm số đồng biến trên R

  \( \Leftrightarrow {x^2} + 2m{\rm{x}} - m \ge 0\)\(\forall x \in R\)

  \( \Leftrightarrow \Delta ' = {m^2} + m \le 0 \Leftrightarrow  - 1 \le m \le 0\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com