`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B cách nhau 300 km. Ô tô thứ nhất mỗi giờ đi nhanh hơn ô tô thứ hai 10km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1h. Tìm vận tốc mỗi xe.

Câu 223568: Hai ô tô khởi hành cùng 1 lúc từ A đến B cách nhau 300 km. Ô tô thứ nhất mỗi giờ đi nhanh hơn ô tô thứ hai 10km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1h. Tìm vận tốc mỗi xe.

A. 60km/h và 40km/h  

B. 30km/h và 40km/h                  

C. 60km/h và 50km/h      

D. 50km/h và 40km/h

Câu hỏi : 223568

Phương pháp giải:

Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:


Bước 1: Lập hệ phương trình


1) Chọn ẩn và tìm điều kiện của ẩn (thông thường ẩn là đại lượng bài toán yêu cầu tìm)


2) Biểu thị các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết 


3) Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.


Bước 2: Giải hệ phương trình


Sử dụng các phương pháp thế, cộng đại số, đặt ẩn phụ…


Bước 3: Kết luận

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi vận tốc ô tô thứ nhất và thứ hai lần lượt là x và y (km/h; x, y > 0).

  Ô tô thứ nhất mỗi giờ đi nhanh hơn ô tô thứ hai 10km nên ta có phương trình: \(x - y = 10\begin{array}{*{20}{c}}{}&{}\end{array}(1)\)

  Ô tô thứ nhất đến sớm hơn ô tô thứ hai 1h nên ta có:  \(\frac{{300}}{y} - \frac{{300}}{x} = 1\)   (2)

  Từ (1) và (2) ta có:

  \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x - y = 10\\\frac{{300}}{y} - \frac{{300}}{x} = 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - y = 10\\300x - 300y = xy\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = y + 10\\300(y + 10) - 300y = (y + 10)y\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = y + 10\\{y^2} + 10y - 3000 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = y + 10\\\left[ \begin{array}{l}y = 50(tm)\\y =  - 60(ktmdk)\end{array} \right.\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 60\\y = 50\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất và thứ hai lần lượt là 60 km/h và 50 km/h.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com