Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình điều chế metan trong phòng thí nghiệm là:

Câu 223974: Phương trình điều chế metan trong phòng thí nghiệm là:

A. C4H10 \(\overset{crackinh}{\rightarrow}\) C3H6 + CH4    

B. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4.

C. CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3.

D. Cả B và C.

Câu hỏi : 223974

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế metan trong phòng thí nghiệm.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong phòng thí nghiệm, metan được điều chế bằng phương pháp:

  + Cho nhôm cacbua phản ứng với nước: Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

  + Đun nóng muối natri axetat với vôi tôi xút: CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com