Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nhọn, cạnh bên SA = SB = SC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC), khi đó

Câu 230834: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác nhọn, cạnh bên SA = SB = SC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABC), khi đó

A. H là trực tâm của tam giác ABC                           

B.  H là trọng tâm của tam giác ABC.

C. H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC            

D. H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Câu hỏi : 230834

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì H là hình chiếu vuông góc của S trên mp(ABC) nên ta có

  Tam giác SAH vuông tại H, có \(S{A^2} = A{H^2} + S{H^2}.\)

  Tam giác SBH vuông tại H, có \(S{B^2} = B{H^2} + S{H^2}.\)

  Tam giác SCH vuông tại H, có \(S{C^2} = C{H^2} + S{H^2}.\)

  Kết hợp điều kiện \(SA = SB = SC\) suy ra \(HA = HB = HC\) nên \(H\)là tâm

  đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com