Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xem hình 5 và gọi tên các điểm:

 

a)     Nằm giữa hai điểm G và I.

b)     Không nằm giữa hai điểm H và K.

c)     Nằm giữa hai điểm G và K.

d)     Nằm cùng phía đối với điểm G.

e)     Nằm khác phía đối với điểm I.

Câu 233876: Xem hình 5 và gọi tên các điểm:


 


a)     Nằm giữa hai điểm G và I.


b)     Không nằm giữa hai điểm H và K.


c)     Nằm giữa hai điểm G và K.


d)     Nằm cùng phía đối với điểm G.


e)     Nằm khác phía đối với điểm I.

A. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

B. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H.

C. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

D. a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

Câu hỏi : 233876

Phương pháp giải:

+) Quan sát hình vẽ để xác định những điểm nào cùng thuộc một đường thẳng.


+) Nếu 3 điểm cùng thuộc một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng với nhau.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ hình vẽ ta thấy bốn điểm G, H, I, K cùng nằm trên một đường thẳng. Do đó, bộ ba điểm bất kì trong 4 điểm đó là thẳng hàng với nhau.

  a)     Điểm nằm giữa hai điểm G và I là điểm H.

  b)     Điểm không nằm giữa hai điểm H và K là điểm G.

  c)     Điểm nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và điểm I.

  d)     Điểm nằm cùng phía đối với điểm G là ba điểm H, I, K.

  e)     Điểm nằm khác phía đối với điểm I là điểm G, H và điểm K.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • tranminhkhoi2007 Nằm giữa điểm g vài là H;là g;là H I;là h i k;là h g
   Thích Trả lời 27/11/2018 21:10 Tỉ lệ đúng 50 %
  • Nguyễn Thiên Phát điểm Hnằm giữa 2 điểm G và I ,điểm G không nằm giữa 2 điểm Kvà H , nằm giữa 2 điểm Gvà K là điểm Hvà I
   Thích Trả lời 14/07/2018 15:39 Tỉ lệ đúng 63 %
  • Trần Thị Thanh Thảo điểm H nằm giữa hai điểm G và I,điểm G không nằm giữa hai điểm K và H,nằm giữa hai điểm G và K là điểm H và I
   Thích Trả lời 22/06/2018 15:19 Tỉ lệ đúng 66 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com