Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tập tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(m+\sqrt{m+1+\sqrt{1+\sin x}}=\sin x\) có nghiệm là \(\left[ a;b \right].\) Giá trị của \(a+b\) bằng

Câu 239546:

Tập tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(m+\sqrt{m+1+\sqrt{1+\sin x}}=\sin x\) có nghiệm là \(\left[ a;b \right].\) Giá trị của \(a+b\) bằng

A.

 \(4.\)   

B.

 \(\frac{1}{2}-\sqrt{2}.\)               

C.

 \(3.\)   

D. \(-\frac{1}{4}-\sqrt{2}.\)

Câu hỏi : 239546

Phương pháp giải:

Giải phương trình ban đầu bằng phương pháp hàm số (xét hàm đặc trưng), sau đó sử dụng bài toán cô lập m để tìm giá trị tham số m theo yêu cầu bài toán.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình đã cho \(\Leftrightarrow m+1+\sqrt{1+\sin x}+\sqrt{m+1+\sqrt{1+\sin x}}=1+\sin x+\sqrt{1+\sin x}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( * \right).\)

  Ta có hàm số \(f\left( a \right)={{a}^{2}}+a\) trên khoảng \(\left[ 0;+\,\infty  \right)\) là hàm số đồng biến trên \(\left[ 0;+\,\infty  \right).\)

  Khi đó \(\left( * \right)\)\(\Leftrightarrow \)\(f\left( \sqrt{m+1+\sqrt{1+\sin x}} \right)=f\left( \sqrt{1+\sin x} \right)\Leftrightarrow \sqrt{m+1+\sqrt{1+\sin x}}=\sqrt{1+\sin x}\)

  \(\Leftrightarrow m+1+\sqrt{1+\sin x}=1+\sin x\Leftrightarrow \sqrt{1+\sin x}=\sin x-m\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(  \right).\)

  Đặt \(t=\sqrt{1+\sin x}\) mà \(-\,1\le \sin x\le 1\,\,\Rightarrow \,\,t\in \left[ 0;\sqrt{2} \right],\) khi đó \(\left( \right)\)\(\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} 0\le t\le \sqrt{2} \\  m=g\left( t \right)={{t}^{2}}-t-1 \\ \end{align} \right..\)

  Xét hàm số \(g\left( t \right)={{t}^{2}}-t-1\) trên đoạn \(\left[ 0;\sqrt{2} \right]\) có : \(g'\left( t \right)=2t-1=0\Leftrightarrow t=\frac{1}{2}\)

  Có \(\left\{ \begin{array}{l}g\left( 0 \right) =  - 1\\g\left( {\frac{1}{2}} \right) =  - \frac{5}{4}\\g\left( {\sqrt 2 } \right) = 1 - \sqrt 2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\mathop {\min }\limits_{\left[ {0;\sqrt 2 } \right]} g\left( t \right) =  - \frac{5}{4}\\\mathop {\max }\limits_{\left[ {0;\sqrt 2 } \right]} g\left( t \right) = 1 - \sqrt 2 \end{array} \right..\)

  Do đó, để phương trình đã cho có nghiệm \(\Leftrightarrow \,\,-\frac{5}{4}\le m\le 1-\sqrt{2}.\)

   Vậy \(a+b=-\frac{1}{4}-\sqrt{2}.\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com