`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

_______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.

Choose the best answer to the following questions.

Câu 245705: _______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.

A. Before left     

B. Before he leaves

C. Before leaving     

D. Before he will leave

Câu hỏi : 245705

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Nếu 2 mệnh đề trong 1 câu chứa trạng ngữ thời gian có cùng chủ ngữ, ta có thể bỏ chủ ngữ ở mệnh đề chứa trạng ngữ thời gian và thêm đuôi “ing” sau động từ ( chú ý mệnh đề chưa trạng ngữ thời gian ở dnagj chủ động)

  Tạm dịch: Trước khi rời buổi khiêu vũ, anh ấy nói lời tạm biệt với bạn gái mình.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com