Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y=f\left( x \right)\) có đạo hàm \(y'={{x}^{2}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 246305: Hàm số \(y=f\left( x \right)\) có đạo hàm \(y'={{x}^{2}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên \(\left( -\infty ;0 \right)\) và nghịch biến trên \(\left( 0;+\infty  \right)\).

B. Hàm số đồng biến trên R.

C. Hàm số nghịch biến trên R.

D. Hàm số nghịch biến trên \(\left( -\infty ;0 \right)\) và đồng biến trên \(\left( 0;+\infty  \right)\).

Câu hỏi : 246305

Phương pháp giải:

Hàm số \(y=f\left( x \right)\) đồng biến (nghịch biến) trên \(\left( a;b \right)\) khi và chỉ khi \(f'\left( x \right)\ge 0\,\,\left( f'\left( x \right)\le 0 \right)\,\,\forall x\in \left( a;b \right)\) và \(f'\left( x \right)=0\) tại hữu hạn điểm.

 • Đáp án : B
  (7) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y'={{x}^{2}}\ge 0\,\,\forall x\in R\) và \(y'=0\Leftrightarrow x=0\). Vậy hàm số đã cho đồng biến trên R.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com