Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại nào:

Câu 250498: Trong các loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN không có loại nào:

A. Guanin(G).

B. Uraxin(U) 

C. Ađênin (A) 

D. Timin(T)

Câu hỏi : 250498
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các loại nucleotit tham gia cấu tạo nên ADN là A, T, G, X.

  U là đơn phân cấu tạo nên ARN không phải đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com