Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ bám vào vùng nào để làm gen tháo xoắn?

Câu 253096: Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ bám vào vùng nào để làm gen tháo xoắn?

A. Vùng vận hành. 

B. Vùng mã hoá.

C. Vùng khởi động. 

D. Vùng điều hòa.

Câu hỏi : 253096
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong quá trình phiên mã, ARN-polimeraza sẽ bám vào vùng điều hòa để làm gen tháo xoắn
  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com