Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5

Câu 258051: Có thể gọi tên este (C17H33COO)3C3H5

A. triolein.

B. tristearin.

C. tripanmitic.

D. stearin.

Câu hỏi : 258051
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (C17H33COO)3C3H5: Triolein (tạo bởi axit oleic và glixerol)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com