Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {1 - x} \right)\left( {x + 3} \right).\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 267377: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm \(f'\left( x \right) = {\left( {x + 1} \right)^2}\left( {1 - x} \right)\left( {x + 3} \right).\) Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - 3; - 1} \right){\rm{ }}và {\rm{ }}\left( {1; + \infty } \right).\)

B. Hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 3} \right){\rm{ }}và {\rm{ }}\left( {1; + \infty } \right).\)

C.  Hàm số nghịch biến trên khoảng (-3,1) .

D.  Hàm số đồng biến trên khoảng(-3,1) .

Câu hỏi : 267377

Phương pháp giải:

Giải các bất phương trình \(f'\left( x \right) > 0;\,\,f'\left( x \right) < 0\).

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(f'\left( x \right) > 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - 3;1} \right);\,\,f'\left( x \right) < 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x > 1\\x <  - 3\end{array} \right.\)

  Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng\(\left( { - 3;1} \right)\);nghịch biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 3} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com