Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) thỏa mãn \(f'\left( x \right){{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2018}}=x.{{e}^{x}}\,\,\forall x\in R\)  và \(f\left( 1 \right)=1\) . Hỏi phương trình \(f\left( x \right)=-\frac{1}{e}\) có bao nhiêu nghiệm?

Câu 268178: Cho hàm số \(f\left( x \right)\) thỏa mãn \(f'\left( x \right){{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2018}}=x.{{e}^{x}}\,\,\forall x\in R\)  và \(f\left( 1 \right)=1\) . Hỏi phương trình \(f\left( x \right)=-\frac{1}{e}\) có bao nhiêu nghiệm?

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Câu hỏi : 268178

Phương pháp giải:

+) Nguyên hàm hai vế tìm f(x).


+) Sử dụng phương pháp hàm số giải phương trình \(f\left( x \right)=-\frac{1}{e}\)

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{align}  & f'\left( x \right){{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2018}}=x.{{e}^{x}}\,\,\forall x\in R \\ & \Rightarrow \int\limits_{{}}^{{}}{f'\left( x \right){{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2018}}dx}=\int\limits_{{}}^{{}}{x{{e}^{x}}dx} \\ & \Leftrightarrow \int\limits_{{}}^{{}}{{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2018}}d\left( f\left( x \right) \right)}=\int\limits_{{}}^{{}}{xd\left( {{e}^{x}} \right)} \\ & \Leftrightarrow \frac{{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2019}}}{2019}=x{{e}^{x}}-\int\limits_{{}}^{{}}{{{e}^{x}}dx}+C \\ & \Leftrightarrow \frac{{{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2019}}}{2019}=x{{e}^{x}}-{{e}^{x}}+C \\ & \Leftrightarrow {{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2019}}=2019\left( x{{e}^{x}}-{{e}^{x}}+C \right) \\ & f\left( 1 \right)=1\Leftrightarrow {{1}^{2019}}=2019C\Leftrightarrow C=\frac{1}{2019} \\ & \Rightarrow {{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2019}}=2019\left( x{{e}^{x}}-{{e}^{x}}+\frac{1}{2019} \right) \\ & \Rightarrow f\left( x \right)=-\frac{1}{e}\Rightarrow {{\left[ f\left( x \right) \right]}^{2019}}=\frac{-1}{{{e}^{2019}}} \\ & \Leftrightarrow 2019\left( x{{e}^{x}}-{{e}^{x}}+\frac{1}{2019} \right)=\frac{-1}{{{e}^{2019}}} \\ & \Leftrightarrow 2019\left( x{{e}^{x}}-{{e}^{x}} \right)+1+\frac{1}{{{e}^{2019}}}=0 \\\end{align}\)

  Xét hàm số \(f\left( x \right)=2019\left( x{{e}^{x}}-{{e}^{x}} \right)+1+\frac{1}{{{e}^{2019}}}\) ta có \(f'\left( x \right)=2019\left( {{e}^{x}}+x{{e}^{x}}-{{e}^{x}} \right)=2019x{{e}^{x}}=0\Leftrightarrow x=0\)

  \(f\left( 0 \right)=-2018+\frac{1}{{{e}^{2019}}}<0\)

  Lập BBT ta thấy đồ thị hàm số \(y=f\left( x \right)\) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt \(\Rightarrow \) phương trình \(f\left( x \right)=-\frac{1}{e}\) có 2 nghiệm phân biệt.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com