Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 9,92 gam metylamin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

Câu 276823: Cho 9,92 gam metylamin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

A. 21,24 gam.

B. 21,60 gam.

C. 20,25 gam.

D. 21,28 gam.

Câu hỏi : 276823

Phương pháp giải:

Amin đơn chức tác dụng với HCl: n muối = n amin

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{H_3}N{H_2}}} = 0,32\,mol\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}N{H_2} + HCl \to C{H_3}N{H_3}Cl\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,32\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,0,32\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)\\
  \Rightarrow {m_{muoi}} = {m_{C{H_3}N{H_3}Cl}} = 21,6\,gam.
  \end{array}\)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com