Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 9,92 gam metylamin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

Câu 276823: Cho 9,92 gam metylamin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

A. 21,24 gam.

B. 21,60 gam.

C. 20,25 gam.

D. 21,28 gam.

Câu hỏi : 276823

Phương pháp giải:

Amin đơn chức tác dụng với HCl: n muối = n amin

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{H_3}N{H_2}}} = 0,32\,mol\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,C{H_3}N{H_2} + HCl \to C{H_3}N{H_3}Cl\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,32\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\,\,\,\,0,32\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)\\
  \Rightarrow {m_{muoi}} = {m_{C{H_3}N{H_3}Cl}} = 21,6\,gam.
  \end{array}\)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com