Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

The news of the flood in Central provinces were broadcast  over radio and television as well as  published in the newspaper.

Mark the letter A, B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Câu 289033: The news of the flood in Central provinces were broadcast  over radio and television as well as  published in the newspaper.

A. of the flood                     

B.  were broadcast       

C.  as well as            

D. in the newspaper

Câu hỏi : 289033

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự hòa hợp chủ ngữ với động từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Chủ ngữ là danh từ không đếm được(the news) vì thế ta phải dùng to be là “was”

  were broadcast => was broadcast

  Tạm dịch: Tin tức về lũ lụt ở các tỉnh miền Trung đã được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình cũng như được công bố trên báo chí.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com