Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân sáng trung tâm là 

Câu 297846: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân sáng trung tâm là 

A. 8 mm.

B. 32 mm.

C. 20mm

D. 12mm

Câu hỏi : 297846

Phương pháp giải:

+ Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}\)


+ Khoảng cách từ vân sáng bậc m đến vân sáng bậc n khác phía so với vân trung tâm là: \(\left( n+m \right)i\)

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  + Khoảng vân: \(i=\frac{\lambda D}{a}=\frac{{{0,6.10}^{-6}}.2}{{{0,3.10}^{-3}}}={{4.10}^{-3}}m=4mm\)

  + Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai phía so với vân sáng trung tâm là: \(8i=8.4=32mm\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Khoa Phạm sao lại 8 ạ cùng phía cơ mà cô
   Thích Trả lời 17/06/2019 09:05 Tỉ lệ đúng 64 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com