Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Câu 1: The student next to me kept chewing gum. That bothered me a lot.

A. The students next to me kept chewing gum, that bothered me a lot.

B. The students next to me kept chewing gum, which bothered me a lot.

C. The students next to me kept chewing gum, bothering me a lot.

D. The students next to me kept chewing gum bothered me a lot.

Câu hỏi : 305416

Phương pháp giải:

Đại từ quan hệ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Có thể dùng đại từ quan hệ “which” để thay thế cho cả mệnh đề đứng trước nó.

  Câu A, C, D sai về ngữ pháp.

  Tạm dịch: Những học sinh đứng cạnh tôi cứ liên tục nhai kẹo cao su, điều đấy làm tôi rất phiền.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: I write to my friends overseas regularly. I don’t want to lose touch with them.

A. It is important for me to send letters to my friends abroad to keep them up to date on events in my life.

B. I keep in touch with my friends in foreign countries by writing to them from time to time.

C. My friends try not to lose contact with me by writing very often.

D. In order not to lose touch with my friends abroad, I write to them on a regular basis.

Câu hỏi : 305417

Phương pháp giải:

Cấu trúc chỉ mục đích

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  In order not to + Vo: để không (làm sao đó)…

  Tạm dịch: Tôi thường xuyên viết thư cho bạn bè của mình ở nước ngoài. Tôi không muốn mất liên lạc với họ.

  A. Điều quan trọng đối với tôi là gửi thư cho bạn bè ở nước ngoài để thông báo cho họ về những sự kiện trong cuộc sống của tôi.

  B. Tôi giữ liên lạc với bạn bè của tôi ở nước ngoài bằng cách thỉnh thoảng viết thư cho họ.

  C. Bạn bè của tôi cố gắng không để mất liên lạc với tôi bằng cách viết thư rất thường xuyên.

  D. Để không mất liên lạc với bạn bè ở nước ngoài, tôi thường xuyên viết thư cho họ.

  Câu A, B, C sai về nghĩa.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com