Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(f(x) = {\left( {1 - {x^2}} \right)^{2019}}.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 307595: Cho hàm số \(f(x) = {\left( {1 - {x^2}} \right)^{2019}}.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

B. Hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

C. Hàm số nghịch biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\)

D. Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

Câu hỏi : 307595

Phương pháp giải:

+) Sử dụng công thức tính đạo hàm hàm hợp tính \(f'\left( x \right)\).


+) Lập bảng xét dấu \(f'\left( x \right)\) và kết luận các khoảng đơn điệu của hàm số.

 • Đáp án : B
  (48) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(f'\left( x \right) = 2019{\left( {1 - {x^2}} \right)^{2018}}\left( { - 2x} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  \pm 1\\x = 0\end{array} \right.\)

  Bảng xét dấu:

  Từ bảng xét dấu \(f'\left( x \right)\) ta có hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và nghịch biến trên \(\left( {0; + \infty } \right)\).

  Chú ý:

  Do các nghiệm \(x =  \pm 1\) là các nghiệm bội chẵn nên qua đó \(f'\left( x \right)\) không đổi dấu.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com