Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = - 6.10-6 C và |q1| > |q2|. Tính q1 và q2.

Câu 327773: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = - 6.10-6 C và |q1| > |q2|. Tính q1 và q2.

A. \({q_1} =  - {2.10^{ - 6}}C;{q_2} =  - {4.10^{ - 6}}C\)

B. \({q_1} =  - {4.10^{ - 6}}C;{q_2} =  - {2.10^{ - 6}}C\)

C. \({q_1} = {4.10^{ - 6}}C;{q_2} = {2.10^{ - 6}}C\)

D. \({q_1} =  - {4.10^{ - 6}}C;{q_2} = {2.10^{ - 6}}C\)

Câu hỏi : 327773

Phương pháp giải:

Phương pháp: Công thức tính lực tương tác: \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

 • Đáp án : B
  (25) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

   

   

  Hai điện tích đẩy nhau nên chúng cùng dấu, mặt khác tổng hai điện tích này là số âm do đó có hai điện tích đều âm

  Ta có: \(F = \frac{{k\left| {{q_1}{q_2}} \right|}}{{{r^2}}} \Rightarrow \left| {{q_1}{q_2}} \right| = \frac{{F.{r^2}}}{k} = {8.10^{ - 12}} \Rightarrow {q_1}{q_2} = {8.10^{ - 12}}\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Kết hợp với giả thuyết q1 + q2 = - 6.10-6 C   (2).

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: \(\begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{q_1}.{q_2}\; = {8.10^{ - 12}}\\{q_1} + {q_2}\; =  - {6.10^{ - 6}}\;\;\end{array} \right. \Rightarrow \left( \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}{q_1} =  - {2.10^{ - 6}}C\\{q_2} =  - {4.10^{ - 6}}C\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}{q_1} =  - {4.10^{ - 6}}C\\{q_2} =  - {2.10^{ - 6}}C\end{array} \right.\end{array} \right.\\\end{array}\)

  Do: \(\left| {{q_1}} \right| > \left| {{q_2}} \right| \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{q_1} =  - {4.10^{ - 6}}C\\{q_2} =  - {2.10^{ - 6}}C\end{array} \right.\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com