Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết phương trình đường cao AH \(\left( {H \in BC} \right)\) và xác định tọa độ điểm H    

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC  có \(A\left( { - 3; - 1} \right),B\left( { - 1;3} \right),C\left( { - 2;2} \right)\)

Câu 328478: Viết phương trình đường cao AH \(\left( {H \in BC} \right)\) và xác định tọa độ điểm H    

A. \(x + y + 1 = 0\,\,;\,\,H\left( { - 1;0} \right)\)

B. \(x + y + 2 = 0\,\,;\,\,H\left( { - 2;0} \right)\)

C. \(x + y + 3 = 0\,\,;\,\,H\left( { - 3;0} \right)\)

D. \(x + y + 4 = 0\,\,;\,\,H\left( { - 4;0} \right)\)

Câu hỏi : 328478

Phương pháp giải:

Tìm VTCP (VTPT) và điểm đi qua của đường thẳng để viết phương trình.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(AH \bot BC\) (AH là đường cao trong tam giác ABC)

  \( \Rightarrow \overrightarrow {BC}  = \left( { - 1; - 1} \right)\) là 1 VTPT của \(AH;\,\,A\left( { - 3; - 1} \right) \in AH\) 

  \( \Rightarrow \) Phương trình AH : \( - \left( {x + 3} \right) - \left( {y + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow x + y + 4 = 0\)

  \(AH \cap BC = \left\{ H \right\} \Rightarrow \) Tọa độ điểm H là nghiệm của hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}x - y + 4 = 0\\x + y + 4 = 0\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x =  - 4\\y = 0\end{array} \right. \Rightarrow H\left( { - 4;0} \right)\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com