Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

Câu 337033:

A. master

B. ask

C. aspect

D. castle

Câu hỏi : 337033

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cách phát âm [a]

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. master /ˈmɑːstə(r)/                                     

  B. ask /ɑːsk/                            

  C. aspect /ˈæspekt/                                         

  D. castle /ˈkɑːsl/

  Phương án C có [a] được phát âm là /æ/, các phương án còn lại [a] được phát âm là /ɑː/.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com