Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

2 giờ chiều còn gọi là …                               

Điền vào chỗ chấm:

Câu 339664: 2 giờ chiều còn gọi là …                               

A. 13 giờ

B. 14 giờ

C. 15 giờ 

D. 16 giờ

Câu hỏi : 339664

Phương pháp giải:

1 giờ chiều tương ứng với 13 giờ, 2 giờ chiều tương ứng với 14 giờ, 3 giờ chiều tương ứng với 15 giờ, … Từ đó ta có thể so được số giờ tương ứng.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  2 giờ chiều còn gọi là 14 giờ.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com