Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một ô tô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là V1 = 12m/s; v2 = 8m/s; v3 = 16m/s. Tính vận tốc trung bình của ôtô cả chặng đường.

Câu 348350:

Một ô tô chuyển động trên chặng đường gồm ba đoạn liên tiếp cùng chiều dài. Vận tốc của xe trên mỗi đoạn là V1 = 12m/s; v2 = 8m/s; v3 = 16m/s. Tính vận tốc trung bình của ôtô cả chặng đường.

A. \(v = 12m/s\)

B. \(v = 11,1m/s\)

C. \(v = 10,2m/s\)

D. \(v = 12,3m/s\)

Câu hỏi : 348350

Phương pháp giải:

Phương pháp : Áp dụng công thức tính vận tốc trung bình \({v_{tb}} = \frac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}}\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải

  Vận tốc trung bình:

  \({v_{tb}} = \frac{{3{\rm{s}}}}{{{t_1} + {t_2} + {t_3}}} = \frac{{3{\rm{s}}}}{{\frac{s}{{{v_1}}} + \frac{s}{{{v_2}}} + \frac{s}{{{v_3}}}}}{\rm{ }} = \frac{{3{v_1}{v_2}{v_3}}}{{{v_1}{v_2} + {v_2}{v_3} + {v_3}{v_1}}} \Leftrightarrow {v_{tb}} = 11,1m/s{\rm{ }}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com