Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp thứ 2 có số phân lớp là

Câu 348631: Lớp thứ 2 có số phân lớp là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu hỏi : 348631

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức số lớp và các phân lớp có trong mỗi lớp

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp thứ 2 có 2 phân lớp là: 2s và 2p

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com