Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

Câu 348632: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất?

A. Lớp N

B. Lớp M

C. Lớp L

D. Lớp K

Câu hỏi : 348632

Phương pháp giải:

Lớp nào gần hạt nhân nhất thì liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Lớp K gần hạt nhân nhất nên liên kêt với hạt nhân chặt chẽ nhất (thứ tự xa dần: K, L, M, N...)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com