Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Câu nào đúng? Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

Câu 348803: Câu nào đúng? Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. Giảm đi

B. Không thay đổi

C. Tăng lên

D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần.

Câu hỏi : 348803

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Điện trở R của kim loại tăng theo nhiệt độ gần đúng theo hàm bậc nhất:


R = R0.(1 + α.(t – t0))


Trong đó R0 là điện trở ở t0C (thường lấy 200C); α là hệ số nhiệt điện trở, đơn vị đo là K-1   

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

  Khi nhiệt độ của dây kim loại tăng, điện trở của nó sẽ tăng.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com