Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+mx-1\) có cực trị.

Câu 351287: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+mx-1\) có cực trị.

A. \(0<m<\dfrac{1}{3}\)

B. \(m=0\) hoặc \(m=\dfrac{1}{3}\)

C. \(m<0\) hoặc \(m>\dfrac{1}{3}\)

D. \(m\le 0\) hoặc \(m\ge \dfrac{1}{3}\)

Câu hỏi : 351287
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com