Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

Câu 351795: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

A. \(\sin x + 3 = 0\)

B. \(\sin x + 1 = 0\)

C. \(\tan x + 3 = 0\)

D. \(3\sin x - 2 = 0\)

Câu hỏi : 351795

Phương pháp giải:

Tập giá trị của hàm số \(y = \sin x;\,\,y = \cos x\) là \(\left[ { - 1;1} \right]\), tức là \( - 1 \le \sin x;\,\,\cos x \le 1\,\,\forall x \in \mathbb{R}\).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét đáp án A: \(\sin x + 3 = 0 \Leftrightarrow \sin x =  - 3\) vô nghiệm.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com