Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho đường tròn \(\left( O;R \right)\) và hai điểm \(A,\,\,B\)  phân biệt. Một điểm \(M\) thay đổi trên đường tròn \(\left( O \right)\). Khi đó tập hợp các điểm \(N\) sao cho \(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MB}\) là tập nào sau đây?

Câu 352111: Cho đường tròn \(\left( O;R \right)\) và hai điểm \(A,\,\,B\)  phân biệt. Một điểm \(M\) thay đổi trên đường tròn \(\left( O \right)\). Khi đó tập hợp các điểm \(N\) sao cho \(\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MB}\) là tập nào sau đây?

A. Tập \(\varnothing \).

B. Đường tròn tâm \(A\) bán kính \(R\).

C. Đường tròn tâm \(B\) bán kính \(R\).

D. Đường tròn tâm \(I\) bán kính \(R\) với \(\overrightarrow{OI}=\overrightarrow{AB}\).

Câu hỏi : 352111

Phương pháp giải:

Sử dụng định nghĩa phép tịnh tiến: \({T_{\overrightarrow v }}\left( M \right) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow {MM'}  = \overrightarrow v \).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Từ giả thiết ta có:

  \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {MA}  = \overrightarrow {MB}  \Leftrightarrow \overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {MB}  - \overrightarrow {MA}  \Leftrightarrow \overrightarrow {MN}  = \overrightarrow {AB} \)

  Như thế phép tịnh tiến theo vectơ \(\overrightarrow{u}=\overrightarrow{AB}\) biến điểm  thành điểm .

  Vậy khi \(M\) thay đổi trên đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) thì quỹ tích của \(N\) là đường tròn \(\left( I;R \right)\) với \(\overrightarrow{OI}=\overrightarrow{AB}\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com