Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5m/s2. Độ lớn của lực hãm là:

Câu 352924: Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5m/s2. Độ lớn của lực hãm là:

A. 25000N

B. 2500N

C. 250N

D. 25N

Câu hỏi : 352924

Phương pháp giải:

Phương pháp:


Hệ thức của định luật II Niu - tơn: \(\overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải:

   

  Lực hãm là lực gây gia tốc của chuyển động chậm dần đều:

  \(\left| {{F_h}} \right| = {\rm{ }}m.\left| a \right| = 50000.0,5 = 25000N\)

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com