Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phép quay không có tính chất nào trong các tính chất sau:

Câu 359716: Phép quay không có tính chất nào trong các tính chất sau:

A. Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.

B. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

C. Biến một tam giác thành một tam giác bằng nó.

D. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.

Câu hỏi : 359716

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của phép quay.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép quay không có tính chất: Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com