Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho điểm \(M\left( {2;2} \right)\). Hỏi các điểm sau đây, điểm nào là ảnh của điểm \(M\) qua phép quay tâm \(O\), góc quay \({45^0}\)?

Câu 359732: Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho điểm \(M\left( {2;2} \right)\). Hỏi các điểm sau đây, điểm nào là ảnh của điểm \(M\) qua phép quay tâm \(O\), góc quay \({45^0}\)?

A. \(\left( { - 1;1} \right)\)

B. \(\left( {2\sqrt 2 ;0} \right)\)

C. \(\left( {2;0} \right)\)

D. \(\left( {0;2\sqrt 2 } \right)\)

Câu hỏi : 359732

Phương pháp giải:

Sử dụng BTTĐ của phép quay: \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x\cos \alpha  - y\sin \alpha \\x' = x\sin \alpha  + y\cos \alpha \end{array} \right.\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(M' = {Q_{\left( {O;{{45}^0}} \right)}}\) ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x\cos \alpha  - y\sin \alpha  = 2.\cos {45^0} - 2\sin {45^0} = 0\\y' = x\sin \alpha  + y\cos \alpha  = 2.sin{45^0} + 2.\cos {45^0} = 2\sqrt 2 \end{array} \right. \Rightarrow M'\left( {0;2\sqrt 2 } \right)\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com