Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng \(d:{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2x - y + 1 = 0\). Để phép quay tâm \(I\) góc quay \(2017\pi \) biến \(d\) thành chính nó thì tọa độ của \(I\) là:

Câu 359735: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng \(d:{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} 2x - y + 1 = 0\). Để phép quay tâm \(I\) góc quay \(2017\pi \) biến \(d\) thành chính nó thì tọa độ của \(I\) là:

A. \(\left( {2;1} \right)\)

B. \(\left( {2; - 1} \right)\)

C. \(\left( {1;0} \right)\)

D. \(\left( {0;1} \right)\)

Câu hỏi : 359735

Phương pháp giải:

\({Q_{\left( {I;2017\pi } \right)}} = {Q_{\left( {I;\pi } \right)}}\) là phép đối xứng tâm I.

 • Đáp án : D
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({Q_{\left( {I;2017\pi } \right)}} = {Q_{\left( {I;\pi } \right)}}\) là phép đối xứng tâm I, do đó để phép đối xứng tâm I biến đường thẳng d thành chính nó thì \(I \in d\), xét bốn đáp án ta thấy chỉ có đáp án D, điểm \(I\left( {0;1} \right) \in d\).

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com