Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong khẳng định sau đây về hàm số \(y=\dfrac{{{x}^{2}}}{x-1}\), hãy tìm khẳng định đúng?

Câu 361280: Trong khẳng định sau đây về hàm số \(y=\dfrac{{{x}^{2}}}{x-1}\), hãy tìm khẳng định đúng?

A. Hàm số có 1 điểm cực trị.

B. Hàm số có 1 cực đại và 1 cực tiểu.

C. Hàm số đồng biến trên từng trên từng khoảng xác định.

D. Hàm số nghịch biến trên từng trên từng khoảng xác định.

Câu hỏi : 361280
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(y' = \dfrac{{2x\left( {x - 1} \right) - {x^2}}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = \dfrac{{{x^2} - 2x}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}\)

  \( \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow {x^2} - 2x = 0 \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x = 2\end{array} \right.\)           

  Ta có bảng biến thiên:

  Như vậy hàm số có 1 cực đại và 1 cực tiểu.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com