Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 1}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu 361326: Cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 1}}\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)        

B. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; + \infty } \right)\)  

D. Hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).

Câu hỏi : 361326
 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định \(x \ne  - 1\)

  Ta có \(y' = \dfrac{3}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}} > 0\,\,\,\forall x \in TXD\).

  Như vậy hàm số đồng biến trên các khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\)và \(\left( { - 1; + \infty } \right)\).

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com