Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y = x + \dfrac{4}{x}\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 361327: Hàm số \(y = x + \dfrac{4}{x}\) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. \(\left( 0;+\infty  \right)\)

B. \(\left( { - 2;2} \right)\)            

C. \(\left( { - 2;0} \right)\)

D. \(\left( {2; + \infty } \right)\)

Câu hỏi : 361327
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định \(x \ne 0\)  

  Ta có \(y' = 1 - \dfrac{4}{{{x^2}}} = 0 \Leftrightarrow x =  \pm 2\)

  Ta có bảng biến thiên :

  Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và \(\left( 2;+\infty  \right).\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com