Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;+\infty  \right)\)?

Câu 361328: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;+\infty  \right)\)?

A. \(y=\dfrac{x+1}{x+3}\)

B. \(y={{x}^{3}}+x\)

C. \(y=\dfrac{x-1}{x-2}\)

D. \(y=-{{x}^{3}}-3x\)

Câu hỏi : 361328
 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhận xét

  + Hàm số bậc nhất trên bậc nhất không đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;+\infty  \right)\) vì có dính điều kiện \(\Rightarrow \) Loại A, C

  + Xét hàm số đáp án B, ta có \(y'=3{{x}^{2}}+1>0\,\,\forall x\Rightarrow \) Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( -\infty ;+\infty  \right).\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com