Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số \(y=\sqrt{2+x-{{x}^{2}}}\) nghịch biến trên khoảng:

Câu 361330: Hàm số \(y=\sqrt{2+x-{{x}^{2}}}\) nghịch biến trên khoảng:

A. \(\left( \dfrac{1}{2};2 \right)\)

B. \(\left( -1;\dfrac{1}{2} \right)\)

C. \(\left( { - 1;2} \right)\)

D. \(\left( 2;+\infty  \right)\)

Câu hỏi : 361330
 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tập xác định \(2+x-{{x}^{2}}\ge 0\Leftrightarrow -1\le x\le 2\)

  Ta có \(y' = \dfrac{{1 - 2x}}{{2\sqrt {1 + x - {x^2}} }} = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{1}{2}\)

  Ta có bảng biến thiên:

   

  Dựa vào bảng biến thiên, hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( \frac{1}{2};2 \right)\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com