Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{x - m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\)?

Câu 361344: Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số \(y = \dfrac{{x - 1}}{{x - m}}\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\)?

A. \(m > 1\)  

B. \(0 \le m < 1\)

C. \( - 1 < m \le 0\)  

D. \(m \ge 0\)

Câu hỏi : 361344
 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Vì hàm số đồng biến trên \(\left( { - \infty ;0} \right)\) \( \Rightarrow y' < 0\).

  \( \Leftrightarrow \dfrac{{ - m + 1}}{{{{\left( {x - m} \right)}^2}}} > 0 \Leftrightarrow  - m + 1 > 0 \Leftrightarrow m < 1\)

  + Lại có Điều Kiện:  \(x \ne m \Leftrightarrow m \ne x\)  (Đặt trọng tâm vào m)

  Mà \(x \in \left( { - \infty ;0} \right)\)\( \Rightarrow \) Bắc cầu \(m \ne \left( { - \infty ;0} \right)\)\( \Leftrightarrow m \ge 0\)

  Kết hợp lại ta có \(0 \leq m <1.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com