Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ -1;1 \right\}\), liên tục trên khoảng xác định

Hỏi khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 361664: Cho hàm số \(y=f\left( x \right)\) xác định trên \(\mathbb{R}\backslash \left\{ -1;1 \right\}\), liên tục trên khoảng xác địnhHỏi khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số không có đạo hàm tại \(x=0\) nhưng vẫn đạt giác trị cực đại tại \(x=0\).

B. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng \(x =  - 1,\,\,x = 1\) và một tiệm cận ngang \(y = 3\).     

C. Hàm số đạt cực đại tại điểm \(x=-1\).

D. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng \(y =  - 3,\,\,y = 3\).

Câu hỏi : 361664
 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Tại \(x=-1\) ta thấy:

  -          Hàm số \(y = f\left( x \right)\) không xác định.

  -          Bên trái \(-1\) cho giá trị y tiến đến \(+\infty \).

  \(\Rightarrow x=-1\) là tiệm cận đứng.

  + Tại \(x = 1\) ta thấy:

  -          Hàm số \(y = f\left( x \right)\) không xác định

  -          Bên phải \(1\) cho giá trị y tiến đến \( + \infty \)

  \( \Rightarrow x = 1\) là tiệm cận đứng.

  + TCN: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) = 3 \Rightarrow y = 3\) là tiệm cận ngang.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com