Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá \(2\,000\,000\,\) đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm \(50\,000\) đồng một tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Công ty đã tìm ra phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn nhất. Hỏi thu nhập cao nhất công ty có thể đạt được trong 1 tháng là bao nhiêu?

Câu 361725: Một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá \(2\,000\,000\,\) đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm \(50\,000\) đồng một tháng thì có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Công ty đã tìm ra phương án cho thuê đạt lợi nhuận lớn nhất. Hỏi thu nhập cao nhất công ty có thể đạt được trong 1 tháng là bao nhiêu?

A. \(115{\rm{ }}250{\rm{ }}000\).

B. \(101{\rm{ }}250{\rm{ }}000\).

C. \(100{\rm{ }}000{\rm{ }}000\).           

D. \(100{\rm{ }}250{\rm{ }}000\).

Câu hỏi : 361725
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giá cho thuê sau \(x\) lần tăng \(50000\) là \(200 + x.50\)(nghìn)

  \( \Rightarrow \) Khi ấy số căn hộ cho thuê là: \(50 - x\)(căn)

  \( \Rightarrow \) Doanh thu: \(\left( {2000 + 50x} \right)\left( {50 - x} \right) = D\)

  \(\begin{array}{l}D = 100000 + 2500x - 2000x - 50{x^2} =  - 50{x^2} + 500x + 100000\\D' =  - 100x + 500 = 0 \Leftrightarrow x = 5\end{array}\)

  \( \Rightarrow \) Công ty đạt thu nhập cao nhất khi tăng \(50.5 = 250\) (nghìn)

  \( \Rightarrow \) Thu nhập cao nhất 1 tháng của công ty là:

  \(\left( {2000 + 50.5} \right)\left( {50 - 5} \right) = 101.250\) (nghìn)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com