Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phương pháp đấu tranh cách mạng của thời kì 1936 – 1939 là sự kết hợp

Câu 362045: Phương pháp đấu tranh cách mạng của thời kì 1936 – 1939 là sự kết hợp

A. Công khai, bí mật và đấu tranh vũ trang.

B. Hợp pháp, bất hợp pháp, đấu tranh chính trị.

C. Công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

D. Đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, bất hợp pháp.

Câu hỏi : 362045

Phương pháp giải:

sgk trang 100

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phong trào dân chủ 1936 – 1939 chủ trương đấu tranh của Đảng là kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com