Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) sao cho đồ thị của hàm số \(y = \dfrac{{5x - 3}}{{{x^2} - 2mx + 1}}\) không có tiệm cận đứng.

Câu 362345: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) sao cho đồ thị của hàm số \(y = \dfrac{{5x - 3}}{{{x^2} - 2mx + 1}}\) không có tiệm cận đứng.

A. \(\left[ \begin{array}{l}m > 1\\m <  - 1\end{array} \right.\)

B. \( - 1 < m < 1\)

C. \(m =  - 1\)

D. \(m = 1\)

Câu hỏi : 362345
 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Để  không có TCĐ: \({x^2} - 2mx + 1 \ne 0\).

  \( \Leftrightarrow \Delta  < 0 \Leftrightarrow 4{m^2} - 4 < 0 \Leftrightarrow  - 1 < m < 1\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com